STATISTIKA

STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2012

Občina Laško je del savinjske statistične regije. Meri 198 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 26. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 13.450 prebivalcev (približno 6.600 moških in 6.850 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 40. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 68 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,8 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -7,4 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 132 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 9 vrtcev, obiskovalo pa jih je 514 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 77 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 1.000 učencev . Različne srednje šoleje obiskovalo okoli 530 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 420 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 63.500 prihodov in 239.900 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,9 % vseh prihodov in 2,5 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 279 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 48 kg manj kot v celotni Sloveniji.

graf-statistika2
KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km2 198 20.273
Število prebivalcev 13.457 2.056.262
Število moških 6.603 1.017.414
Število žensk 6.854 1.038.848
Naravni prirast -38 2.681
Skupni prirast -99 3.325
Število vrtcev 9 938
Število otrok v vrtcih 514 83.090
Število učencev v osnovnih šolah 997 161.051
Število dijakov (po prebivališču) 533 78.208
Število študentov (po prebivališču) 638 97.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.450 810.001
Število zaposlenih oseb 3.284 717.043
Število samozaposlenih oseb 691 92.958
Število registriranih brezposelnih oseb 691 110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.394,54 1.525,47
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 924,79 991,44
Število podjetij 760 161.636
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 284.895 90.739.422
Število stanovanj, stanovanjski sklad 5.636 853.860
Število osebnih avtomobilov 6.934 1.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 3.760 671.835


vir: Statistični urad Republike Slovenije

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja